Herakles Lahdi (Kayseri Arkeoloji Müzesi)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Diğer kümbet ve türbeler  
Anadolu'dakilerin öncüleri sayılabilecek Orta Asya'da ki anıtsal türbe yapılarına karşın Anadolu'daki türbe yapıları daha küçük boyutlarda inşa edilmişlerdir. Kayseri, mimari bakımdan inanılmaz bir zenginlikle çeşitli kümbet ile türbe şekillerinin denendiği ve gelişim gösterdiği illerimizden bir tanesidir. Kayseri ve ilçelerinde 40 civarında kümbet ve türbe hala sağlam bir biçimde zamana meydan okumaya devam etmektedirler.
Diğer kümbet ve türbeler

Dört Ayak Türbesi

Kayseri Battal Mahallesi’nde bulunan bu türbe, Kırkkızlar ismi ile de tanınmıştır. Mimari üslubundan XIV. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. Kitabesi günümüze gelememiştir. Kayseri türbeleri arasında farklı bir konumda olup, birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmış dört ayak üzerine içten kubbe, dıştan altı kasnaklı piramidal bir külah ile üzeri örtülmüştür. Kemer ayakları dışarıya açıktır. Güney kısmındaki ayakların yanına beşik tonozlu bir yapı eklenmiştir.

Suya Kanmış Hatun Türbesi

Kayseri Yanıkoğlu Mahallesi’ndedir. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Kesme taştan, birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlı altı ayaktan meydana gelmiş olup, üst kısmı yıkılmıştır. Kalan izlerden, üzerinin konik bir çatı ile örtüldüğü anlaşılmaktadır.

Emir Şahap Türbesi

İçerisinde Emir Şahap ve yakınlarına ait 3 mezar bulunan bu türbe Yanıkoğlu mahallesindedir. İki katlı ve tonoz örtülü türbe dikdörtgen şeklinde olup, kapı üzerindeki kitabesinden H.728 (M.1327) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer kümbet ve türbeler

Emir Erdoğmuş Türbesi 

Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde ve Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin hemen güneyinde ve bitişik inşa edilmiştir. Bu türbeye Tatarhaniler Türbesi de denilmektedir. Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin içinden de geçilen Emir Erdoğmuş Türbesi’nin giriş kapısının üzerindeki kitabesinde; “Burası Emir Erdoğmuş’un şehitliğidir H. 749 (1348)” yazılıdır.

Bu kitabeden öğrenildiğine göre türbe, XIV. yüzyılın ortasında yapılmış olup, büyük olasılıkla da Eretnaoğulları zamanında yapılmıştır. Emir Erdoğmuş’un da Aleaddin Eretna’nın emirlerinden biri olduğu sanılmaktadır.

Türbe kesme taştan, kare planlıdır. Üzeri yuvarlak bir kasnağın taşıdığı kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı sivri kemerli bir niş içerisinde yuvarlak kemerli olup, bezeme elemanı bulunmamaktadır.

Mehmet Zengi Türbesi 

Emirzade Türbesi olarak da bilinmektedir. Kayseri Müzesi’nin arkasındadır. Kesme yonu taştan dikdörtgen şeklinde yapılan türbe, Zengioğlu Emir Mehmet adına H. 746 (M.1345) yılında inşa ettirilmiştir. 

Türbe kesme taştan, dikdörtgen şeklinde olup, üzerinde iki satırlık kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabede; “Burası Zengioğlu Emirzade Mehmed’in türbesidir H. 746 (1345)” yazılıdır.

Türbe bugün Kayseri Arkeoloji Müzesi’nce, taş eserlerin korunduğu depo olarak kullanılmaktadır.

Alaca Kümbet 

Kayseri Talas Caddesi’nde bulunan Alaca Kümbet’in kitabesinden Emir Cemaleddin bin Muhammed adına 1280 yılında yaptırıldığı öğrenilmiştir. Ancak, bu kitabenin bir bölümü tahrip olmuştur.

Alaca Kümbet kesme taştan, kare planlı olarak yapılmıştır. Üzeri taştan piramit şeklinde örtülüdür. Türbenin giriş kapısı kuzey yönünde olup, üzeri düz lentolu, mukarnaslı ve sivri alınlıklıdır. İç kısmın güneyi ile doğusunda sivri kemerli nişler, batı tarafında da dıştan çerçeve içerisine alınmış iki pencere bulunmaktadır. İç kısmında mihrap bulunmamaktadır.

Hacip Çavlı Kümbeti 

Kayseri Sahabiye Mahallesi’nde bulunan bu kümbetin kime ait olduğu kesinlik kazanamamıştır. Ancak, Hacip ismi, Selçuklular zamanında sarayda sultanın kapıcılığı ile görevli memura verilen bir isimdir. Bu türbenin de XII. yüzyılda bu görevdeki birisine ait olduğu sanılmaktadır.

XII. yüzyıl Selçuklu kümbetleri üslubundaki bu kümbet, altıgen planlı olup, kesme taştan yapılmıştır. Günümüze harap bir durumda gelmiş, duvarları üzerinde birer dikdörtgen penceresi olduğu anlaşılmaktadır. Türbenin saçak altını çeviren yazı frizi çoğunlukla tahrip olmuştur. Üst örtüsü bulunmamakla beraber bunun da konik bir çatı ile örtülü olduğu sanılmaktadır.

Melik Mehmet Gazi Türbesi

Kayseri Ulu Cami’nin güneyinde bulunan bu türbenin bulunduğu yerde Melikgazi Medresesi bulunuyordu. Melik Mehmet Gazi’nin Türbesi de cami duvarına bitişik olarak medrese hücrelerinden birisi içerisinde yapılmıştır. Bu türbe, Danişmendlilerin üçüncü hükümdarı ve Ulu Cami’yi yaptıran Melik Mehmed Gazi’ye aittir. Türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Melik Gazi’nin H. 1143 (1730) yılında öldüğü dikkate alınırsa, bu türbenin de aynı tarihte yapıldığı sanılmaktadır. Bugün türbenin önü ve medrese park olarak düzenlenmiştir.

Üç Kümbetler

Kayseri Sahabiye Mahallesi’nde, Cürcürler Sokak’ta bulunan üç kümbetten ikisinin kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Günümüzde çevresindeki apartmanlar arasında kalmış olup, iyi bir durumda günümüze ulaşabilmiştir. Bu kümbetlerin mimari üslubundan XII. yüzyılda yapıldıkları sanılmaktadır.

Bu kümbetlerden biri kare kaide üzerinde sekizgen planlı, kesme taştan yapılmış olup, üzeri sekiz köşeli piramidal konik bir çatı ile örtülüdür. Kümbetin her cephesine yuvarlak nişler açılmış ve bunların içine de yuvarlak kemerli birer pencere yerleştirilmiştir. Giriş kapısı oldukça sadedir. Diğer kümbet ise, kesme taştan yapılmış olup, sekizgen plan göstermektedir. Üzeri de sekizgen konik bir çatı ile örtülmüştür.

Türbelerin her ikisinin içerisinde de sandukalar bulunmamaktadır.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Dört Ayak Türbesi (Kayseri)  
  Dört Ayak Türbesi (Kayseri)  
  Dört Ayak Türbesi (Kayseri)  
  Suya Kanmış Hatun Türbesi (Kayseri)  
  Suya Kanmış Hatun Türbesi (Kayseri)  
  Emir Şahap Türbesi (Kayseri)  
  Emir Şahap Türbesi (Kayseri)  
  Emir Şahap Türbesi (Kayseri)  
  Emir Erdoğmuş Türbesi (Kayseri)  
  Emir Erdoğmuş Türbesi (Kayseri)  
  Mehmet Zengi Türbesi (Kayseri)  
  Mehmet Zengi Türbesi (Kayseri)  
  Alaca Kümbet (Kayseri)  
  Alaca Kümbet (Kayseri)  
  Hacip Çavlı Kümbeti (Kayseri)  
  Melik Mehmet Gazi Türbesi (Kayseri)  
  Melik Mehmet Gazi Türbesi (Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<