Melikgazi Kalesi, Kayseri
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Dev-Ali Türbesi  
Dev-Ali Türbesi, cenazelik, mescit ve piramidal külah bölümlerinden oluşmaktadır. Türbe kitabesinde okunabilen kelimelerden, türbenin Dev Ali isminde yüce bir Emir’e ait olduğu ve bu Emir’in aynı zamanda "Seyyid" olarak da adlandırıldığı anlaşılmaktadır.
Dev-Ali Türbesi
Dev-Ali Türbesi, Yukarı Develi’de, Dev Ali Mahallesi’nde bulunmaktadır. Türbenin mescit kısmına giriş kapısının söveleri üzerinde bulunan tek satırlık Selçuklu sülüsü ile yazılmış taş kitabesi, tahrip olduğundan dolayı tamamen okunamamaktadır. Türbe sekizgen gövde üzerinde yükselen çift cidarlı sekiz satıhlı piramidal bir külahla örtülmüş olup tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Türbe; cenazelik, mescit ve piramidal külah bölümlerinden oluşmaktadır. Cenazelik bölümünün üzeri beşik tonoz, mescit kısmının üzeri ise çift cidarlı olarak içerden kubbe dışarıdan piramidal bir külahla örtülüdür.

Türbenin sekizgen gövdesi oldukça sade bir şekilde inşa edilmiştir. Gövdenin güney, kuzey, doğu ve batı duvarları üzerine birer adet mazgal pencere ve sekizgenin diğer cephelerinin alt kısımları üzerine de, cenazelik kısmını aydınlatan dört adet mazgal pencere açılmıştır. Türbe cephesinde sadece külah satıhlarının köşeleri üzerinde zıhlı bezemeler bulunmaktadır.

Kitabede okunabilen kelimelerden türbenin Dev Ali isminde yüce bir Emir’e ait olduğu ve bu Emir’in aynı zamanda seyyid olarak da adlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Kapıdan geçildikten sonra sekiz köşeli mescit kısmına girilir. Sekizgenin kenar uzunlukları 2.35–2.48 metre arasında değişmektedir. Sekizgen duvarların üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye, köşelerde yer alan yuvarlak tromplarla geçilmektedir. Mescit, sekizgen gövdenin doğu, batı, kuzey ve güneyine açılan dört mazgal pencere ile aydınlatılmaktadır. Mescit kısmının güney duvarında oldukça sade bir tarzda yapılmış olan mihrap nişi yer almaktadır. Günümüzde mescit kısmının duvarları, yerden 0.98 m yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanmıştır.

Dev-Ali Türbesi

Cenazelik bölümüne türbenin kuzey cephesi üzerinde bulunan ve zeminden bir basamak aşağıda olan dikdörtgen bir kapıdan girilmektedir. Cenazelik kısmı 3.77X4.38 metre ölçülerinde olup, üzeri beşik tonozla örtülüdür. Duvarların üzeri günümüzde sıvanmış, beşik tonozun kesme taş örgülü kaburgası sıvanmamıştır. Cenazelik kısmı batı ve doğu köşelerinin kuzey ve güney uçlarına açılan eğik dört mazgal pencereyle aydınlatılmaktadır. Zemin taş döşemeli olup zeminin ortasında ahşap bir sanduka yer almaktadır.

Türbenin mescit kısmına girişi sağlayan kapının söveleri üzerinde yer alan sülüs hatla yazılmış yazı kuşağı ve külah satıhları üzerinde bulunan zıhlardan başka yapıda herhangi bir bezemeye rastlanmamaktadır.

Dev Ali Türbesi’nin kitabesindeki tarih kısmı kesin olarak okunamadığından, yapı hakkında herhangi bir tarih vermek imkansızdır. Türbe üzerinde çalışma yapan birçok sanat tarihçisi yapıyı XIII. yy son çeyreğine tarihlendirmektedir. Fakat bölgede aynı dönemlerde inşa edilmiş Hızır İlyas (1252) ve Seyyid Şerif türbeleri (1295–1296) bulunmaktadır. Bu türbeler gerek mimari plan ve gerekse tezyinatları açısından Dev Ali Türbesi’nden daha farklı bir tarzda inşa edilmişlerdir. Dev Ali Türbesi ise daha çok ilk dönem Türk Anadolu’sunda inşa edilen tipik Selçuklu mezar yapılarını andırmaktadır. Dev Ali Türbesi, Kayseri’deki Hasbek (1184–1185) ve Sahabiye Mahallesi’ndeki II numaralı Selçuklu Emir türbeleriyle mumyalık katında bulunan tonozun köşelerindeki dört adet eğik mazgal pencere, ışıklık, üst kat girişi, kitabenin kapı üzerinde mermere değil de kapı sövelerine yazılmış olması ve külah satıhlarındaki zıhlı bezemelerle benzeşmektedir. Aynı zamanda Dev Ali Türbesi cephe düzenlemesi bakımından da Kayseri Han Camisi Kümbeti’yle (1188–1189) büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu benzerliklerden dolayı Dev Ali Türbesi’nin XII. yy sonları ile XIII. yy başlarında inşa edilmiş olabileceği kuvvetle muhtemeldir.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
  Dev-Ali Türbesi (Develi/Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<