Kömür Köyü kaya mezarları (Tomarza/Kayseri)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Zamana yenildi: Develi Kalesi  
Bizanslılar zamanında yapıldığı düşünülen Develi Kalesi'nden iç kalenin güneydoğusunun kuzeyinde yer alan iki yarım daire burç, iç surların güneyinde bulunan iki dikdörtgen burç ve bazı sur duvarları günümüze ulaştıysa da, bugün ne yazık ki tamamı harap haldedir...
Zamana yenildi: Develi Kalesi
Bugün kalıntılarından çok az bir kısmı görülebilen Develi Kalesi, yukarı Develi’de, şehrin batısındaki hakim bir tepe üzerinde yer almaktadır. Kalede inşa malzemesi olarak burçlarda moloz taş ve müdafaa duvarlarında kaba yontu taş kullanılmıştır. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok’un 1955 yılında planını çizerek yayınladığı kaleden günümüze, iç kalenin güneydoğusunun kuzeyinde yer alan iki yarım daire burç ve iç surların güneyinde bulunan iki dikdörtgen burç ile bazı sur duvarları ulaşmıştır.

Kale üzerinde herhangi bir kitabenin yer almaması, kale hakkında kesin bir tarih verilmesini engellemektedir. M. Restle-Herbert Hunger, kalenin Ermeniler zamanında yapılmış olamayacağını belirtmektedir. Bu görüş tarihi bilgilerle de örtüşmektedir. Yine M. Restle-Herbert Hunger, Develi’de bir apsis sütun ayağının kalıntısı bulunduğu ve bir Bizans spoli’nin köyde yer aldığından bahsetmektedir. Bizans zamanında da, Bizans kumandanları Atom ve Apusahl’ın (1059) Develi kalesine sığınmış olmaları konusundaki tarihi bilgilere dayanarak kalenin Bizans döneminden önce inşa edildiği, Bizans ve Selçuklular döneminde aktif olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Özellikle Selçuklular döneminde kaleye yeni eklemeler yapılarak kale genişletilmiş ve Osmanlı hakimiyetinden sonra önemini kaybetmiş olmalıdır.

Kale esas itibariyle birçok Anadolu şehrinde olduğu gibi üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar iç kale, iç sur ve dış surlardır. İç kale’nin etrafı yarım yuvarlak burçlarla çevrilmiştir. Aşağı yukarı 900 metrekarelik bir sahayı ihtiva eden bu kısım oldukça büyük bir tahribata uğramış ve günümüze sadece doğusunda yer alan iki yarım daire formlu burç ulaşmıştır. Burçlar moloz taşla inşa edilmiştir. Burçların üzeri sıvayla kapatılmıştır. Burçların inşasında arazinin eğiminden yararlanılmıştır.

İç kalenin güneyinde bulunan iç surlardan, günümüze sadece iki dikdörtgen formlu burç ulaşabilmiş, burçlar arasındaki savunma duvarları büyük oranda tahrip olmuştur. Bu surlardan mevcut burçların batısında yer alan kısımlar ayakta durmaktadır. Kaba yonu taş ve moloz taşın beraber kullanıldığı burç ve surlar, harç kullanılarak örülmüşlerdir. Güney ve batıya doğru genişleyen ve iskana müsait bir yapıya sahip üçüncü kısımda ise kalenin giriş kapısı yer almaktaydı. Bu kısım günümüzde tamamen yıkılmıştır.

Develi Kalesi, Develi’nin stratejik bir noktada yer almasından dolayı birçok tarihi olaya tanık olmuştur. Bizans kumandanları Atom ve Apusahl (1059) Develi Kalesi’ne sığınmış, II. İzzettin Keykavus ile IV. Rüknettin Kılıçarslan arasındaki taht kavgası esnasında Kılıçarslan, Konya’dan kaçarak Develi Kalesi’ne gelmiş ve bir müddet burada ikamet etmiştir. 1398 tarihinde Dulkadıroğulları Beyi Mehmed Bey’le taht mücadelesine giren Sevli Bey, Mehmed Bey’e yenilerek Develi Kalesi’ne kaçmak zorunda kalmıştır. Kale, Osmanlılar döneminde önemini yitirmiştir. Her ne kadar M. Restle-Herbert Hunger, Osmanlılar döneminde kalenin restore edilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetselerde, böyle bir onarım yapmaya Osmanlılar döneminde gerek duyulmadığı aşikardır.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Develi Kalesi kalıntıları (Develi/Kayseri)  
  Develi Kalesi kalıntıları (Develi/Kayseri)  
  Develi Kalesi kalıntıları (Develi/Kayseri)  
  Develi Kalesi planı (Develi/Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<