Erciyes Dağı (Kayseri)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Fatih`ten yadigar: Kale Camii  
Vakıflardaki kayıtlarda Fatih Cami-i Şerifi olarak geçen cami, Osmanlı Vezir-i Azam’larından Gedik Ahmet Paşa nezaretinde Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla yaptırılmıştır.
Fatih`ten yadigar: Kale Camii
Kayseri İç Kalesi’nin kuzeybatı köşesinde inşa edilmiştir. Fatih Camii olarak anıldığı gibi Kale Camii olarak da bilinir. Banisi Fatih Sultan Mehmet’tir. Vakıflardaki kayıtlarda Fatih Cami-i Şerifi olarak geçen cami, Osmanlı Vezir-i Azam’larından Gedik Ahmet Paşa nezaretinde Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla yaptırılmıştır.

Daha önceleri aynı yerde bulunan Karamanoğulları Mescid-i Şerifi’nin var olduğu bilinmektedir. Kayseri’de Karamanoğulları hakimiyetinin son bulup Osmanlı hakimiyetinin başlamasıyla harap halde olması sebebiyle bu mescit yerine cami inşa edilmiştir. Caminin kitabesi olmadığı için inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak H.883 (M.1478) yılına ait vakfiyesi olduğuna göre ondan birkaç yıl önce inşa edilmiş olması gerekir.

Mimari

Fatih Camii; Kayseri iç kalesinin kuzeybatı köşesine doğru sırtını kale duvarına dayayarak inşâ edilmiş kare plânlı, kesme taştan yapılmış kubbeli bir camidir. Dört duvar üzerine oturtulmuş tek kubbeli planı ile erken dönem Osmanlı mimarisinin örneklerinden biridir.

Kalın beden duvarları arasında yükselen dört sivri kemer üzerine basan tromplu bir kubbe ile örtülüdür. İçten içe ölçüleri yaklaşık olarak 10,5X10,5 metre civarındadır. Caminin girişi batı köşesindeki basık kemerli bir kapıdandır. Burada birbirine geçmeli, iki ayrı cinste mermer kullanılmıştır. Dış cephede dikdörtgen formlu mermerden bir kitabe kısmı vardır. Ancak herhangi bir yazı görülmez. Bunun da üzerinde sivri kemerli, taştan yapılmış bir niş yer alır.

Camiin yapıldıktan bu yana bir çok tamirler geçirmiş olması muhtemeldir. Bu sebeple ölçülerde az da olsa sapma vardır (kıble istikametinde doğu tarafın genişliği (10.42m.) iken, batıda (10,74m); doğu batı istikâmetinde ise, güneyde (10,32m.) kuzeyde de (10.52m.)'dir.

Caminin mihrabı beyaz mermerden "yapılmış istalaktitli, silme pervazlı, klasik Osmanlı tarzında güzel bir eserdir. Taç kısmında kabartma olarak rumili bir bordur görülmektedir. Mihrab köşelerinde birer kabartma rozet vardır. Mihrab nişi çokgendir. Beyaz renkte boyanmış, üzerine siyah ve yaldızla desen verilmiştir.

Cami içerisinde, birisi mihrabın solunda diğeri sağ köşede batı duvarında kemer ayağı ile pencere arasına yerleştirilmiş genişliği 50 cm. olan sivri kemerli birer dolap bulunmaktadır. Bu iki dolapçık, camiin giriş kapısı ile beraber genel görünüme Osmanlı üslubundan birer örnektirler.

Minber camiin yan duvarlarının bir kısmı ile birlikte açık yeşil tonda yağlıboya ile kapatılmıştır. Kıble ve batı cephesinde altta ikişer büyük, üstte üçer küçük pencere vardır. Bu pencerelerin dışarıdan görünüşü sivri kemerli iken, içeriye bu form yuvarlak olarak yansımıştır. Bu ehil olmayanların kalkıştığı onarımlar sebebiyle olmalıdır.

Binanın batısındaki üstü açık alan bir kısım malzeme ile kapatılmış ve kötü hava şartlarında cemaatın rahat namaz kılması temin edilmiştir. İç mekanda camiin yan duvarları ve aslan göğüsleri krem renkli; kubbesi de beyaz renkli badanadır. Caminin içinde hiç bir şekilde nakış görülmez. Kale surlarının yüksekliği ve batıdaki son cemaat yeri diyebileceğimiz alanın üstün körü biçimde kapatılmasıyla caminin, bir cami veya tarihi eser olarak algılanmasını oldukça zorlaştırmaktadır.
Kayseri'nin diğer camileri ile ilgili olarak kayseriden.biz web sitesindeki sayfalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

:: ULU CAMİ (KAYSERİ) :: DEVELİ ULU CAMİİ :: GÜLÜK CAMİİ :: HACI KILIÇ CAMİİ :: HUNAT HATUN CAMİİ :: HAN CAMİİ (KAYSERİ) :: KURŞUNLU CAMİİ :: LALA PAŞA CAMİİ :: BÜNYAN ULU CAMİİ :: MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA CAMİİ (İNCESU) :: KAYSERİ MERKEZİNDEKİ DİĞER CAMİLER :: KAYSERİ İLÇELERİNDEKİ DİĞER CAMİLER

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Kale Camii (Kayseri)  
  Kale Camii (Kayseri)  
  Kale Camii (Kayseri)  
  Kale Camii (Kayseri)  
  Kale Camii (Kayseri)  
  Kale Camii (Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<