Riton (Kültepe/Kayseri)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Kayseri`nin nüfus yapısı  
Kayseri il nüfusunun çoğunluğu il merkezi ile Develi, Hacılar ve Talas ilçelerinde toplanmıştır. Bu merkezlerdeki yoğunluğun sanayileşme ile yakın ilgisi vardır. İl sınırları içerisindeki sanayi kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu bu bölgelerde yoğunlaşmıştır.
Kayseri`nin nüfus yapısı

Kentleşme itici, iletici ve çekici güçlerin etkisi altında oluşan ve değişen bir nüfus hareketidir. İtici etmenlerin başında, kırsal alanlarda ekonomik, sosyal ve kültürel imkanların kısıtlılığı gelmektedir. İletici etmenler, köyünden kopan nüfusu kentlere, il ve ilçe merkezlerine taşıyan ulaşım araçlarındaki ve imkanlarındaki gelişmedir. Çekici etmenler ise, köyünden ayrılan ya da ayrılmaya hazır bulunanları il ve ilçe merkezlerine çeken kentsel ekonomik ve toplumsal etmenlerdir.

Kayseri’de nüfusun il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşması üzerinde bütün bu etmenlerin değişik ölçülerde rolü vardır.

Nüfusun il merkezinde, Develi, Hacılar ve Talas ilçelerinde toplanmasının bu yerlerdeki sanayi ile yakın ilgisi vardır. Çünkü il sınırları içerisindeki sanayi kuruluşları il merkezi ve civarında yoğunlaşmıştır.

Buna karşılık Pınarbaşı ve Sarız yöresinden olan nüfus göçünde tarım kesimindeki ekonomik koşullarda yeralan değişikliklerin önemli etkisi bulunmaktadır. Tarımda verimin düşüklüğü, tarımsal gelirin azlığı, tarım topraklarının aşırı derecede parçalanmış olması, hava şartlarının tarıma elverişsizliği gibi etmenler bu bölgeden büyük oranda nüfus göçüne neden olmuştur.

Demografik bilgiler

2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Kayseri ili toplam nüfusu 1.060.694’e ulaşmıştır. Toplam nüfusun 732.410’u şehirlerde, 328.284 kişi ise köylerde yaşamaktadır. Toplam nüfusun % 69’u kentsel alanlarda yaşamaktadır. İlçeler arasında Kocasinan ilçesi 321.032 nüfusu ile en kalabalık ilçe olurken, Akkışla ilçesi 9.897 nüfusu ile son sırada yer almaktadır.

Tablo: Kayseri ili ve ilçelerinin toplam, şehir ve köy nüfusları

 İlçe Adı

Toplam

Şehir

Köy

 Kocasinan

321.032

272.933

48.093

 Melikgazi

311.322

263.453

47.093

 Akkışla

9.897

3.255

6.632

 Bünyan

39.542

12.510

27.032

 Develi

70.857

35.013

35.844

 Felahiye

16.650

6.015

10.635

 Hacılar

20.902

19.661

1.241

 İncesu

22.616

8.406

14.210

 Özvatan

10.513

7.105

3.408

 Pınarbaşı

35.614

12.301

23.313

 Sarıoğlan

27.702

5.245

22.556

 Sarız

14.595

4.404

10.192

 Talas

55.509

34.873

20.630

 Tomarza

35.810

10.963

24.847

 Yahyalı

43.203

22.665

20.538

 Yeşilhisar

24.830

13.586

11.244

 Top

1.060.694

732.410

328.284

2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; Kayseri ili nüfusunun yarısı erkek, yarısı kadın nüfustan oluşmaktadır. Bu durum, hemen hemen bütün sayımlarda benzerlik göstermektedir. 2000 yılında 1.060.694 olan il nüfusunun 529.767'si, bir başka deyişle yüzde 49,95’i erkek nüfus, 530.927'si yani %50,05’i ise kadın nüfustur.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre 6 yaş ve üzeri nüfusun %92'si okuma-yazma bilmektedir. Okuma yazma bilenlerin %53,4'ünü erkek nüfus oluşturmaktadır. Okuma yazma bilmeyen %8’lik nüfusun %80’ini  kadınlar oluşturmaktadır.

2000 yılı genel nüfus sayımında Kayseri ilinde 0-9 yaş grubunda 211.098, 10-14 yaş grubunda 111.903, 15-19 yaş grubunda 117.642 ve 20-64 yaş grubunda 560.292 kişi mevcuttur.

Toplam nüfusun 721.211 %68.7'i İl ve İlçe merkezinde, 328.448 %31.3'i ise köy ve beldelerde bulunmaktadır. Bu rakamlar 1990 yılı nufus sayımı ile karşılaştırıldığında Kayseri ilinde kırsal nüfusunun %2.85 oranında azaldığı ve şehir nüfusunun ise %16 oranında arttığı görülmektedir. 2000 yılında il ve ilçe merkezindeki nüfus artış oranı %17.40 iken köy ve beldelerin nüfus artış hızı -%2.89 olarak belirlenmiştir.

İlde 1990 yılı verileriyle ortalama hane halkı büyüklüğü 5,04 ve Türkiye için bu değer 5,05'dir. Aradan geçen 10 yıllık dönemde bu oranın daha da küçüldüğü belirtilebilir. Hane halkı büyüklüğü verisi Kayseri ilinde aile yapısının büyük ölçüde modern çekirdek ailelerden oluştuğuna işaret etmektedir.

Onbinden fazla nüfusa sahip yerleşim birimleri kent olarak alındığında, Kayseri’nin kentleşme düzeyi 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre % 64 olarak ortaya çıkmaktadır. Kayseri ilinde 10 yerleşim yerinin nüfusu 10 bin ve üzerindedir. Bu yerlerin toplam nüfusu, yani kentli olan nüfus toplamı 697.970'tir.

Kent tanımında nüfus ölçütü yerine il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus ölçütü kullanıldığında, kentleşme oranı % 69’a ulaşmaktadır.

1960-2000 yılları arasındaki 40 yıllık sürede kentsel nüfus 161.340’tan 732.410’a çıkarak yaklaşık beş kat artmıştır. Kentsel nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise aynı dönemde %33’ten %69’a yükselmiştir.

Tablo: Nüfus sayımlarında Kayseri nüfusu

Yıllar

Toplam

Şehir

Köy

1927

250.490

60.379

190.111

1935

310.458

71.344

239.114

1940

342.969

80.189

262.780

1945

370.089

86.474

283.615

1950

403.861

101.990

301.871

1955

422.010

128.262

293.748

1960

480.387

161.340

319.047

1965

536.206

191.221

344.985

1970

598.693

216.821

361.869

1975

676.809

295.582

381.227

1980

778.383

380.352

398.031

1985

864.060

488.556

375.504

1990

943.484

604.072

339.412

1997

974.035

681.791

292.244

2000

1.060.694

732.410

328.448

İl merkezlerinin nüfus büyüklükleri bakımından sıralanışına bakıldığında Kayseri il merkezi 524.818 kişilik nüfusuyla Türkiye’de 11. sırada gelmektedir. İl merkezinin yıllık nüfus artış hızı binde 20,91’dir. Buna göre Kayseri il merkezi Kayseri il ortalamasının üzerinde nüfus artış hızına sahiptir. Kayseri il merkezindeki yığılma devam etmektedir. Kentleşme; düzeyinin yüksek olduğu yerler Kayseri il Merkezi (Kocasinan ve Melikgazi İlçeleri) ile Hacılar, Develi ve Talas ilçe merkezleridir. Kimi ilçelerde nüfus azalırken bazılarında ise her geçen yıl artmaktadır.

Kayseri’de ilçe merkezi nüfusunda azalma yaşanan ilçeler ve oranlarına bakıldığında binde olmak üzere; Sarız -%19,47, Felahiye -%9,6, Özvatan -%8,29, Bünyan -%7,89 ve Tomarza -%3,59 ilçe merkezlerinde nüfusun azaldığı görülmektedir. Nüfusu pozitif olarak artan ilçeler ise Melikgazi (Merkez İlçe) %81,09, Talas %27,21, Hacılar %17,89, Yeşilhisar %13,45, Kocasinan (Merkez İlçe) %12,38, Yahyalı %11,00, İncesu %7,96, Develi %7,19, Sarıoğlan %7,00 şeklinde sıralanmaktadırlar.

Kayseri köy ve kasabaların ise daha hızlı biçimde nüfus azalması yaşamaktadır. Pınarbaşı -%43.69, Sarız -%32.82, Özvatan -%19.50, Akkışla -%13.94, Yahyalı -%12,36, Yeşilhisar -%11,66, Develi -%11,28, Bünyan -%8,81 oranında yıllık nüfus azalmasına uğrayan ilçeler olmuştur. Merkez İlçe konumundaki Melikgazi %55,78, Kocasinan %10,75 ve il merkezine çok yakın mesafedeki Hacılar %9,50 ilçesi köy ve kasaba nüfusunda belirgin artışlar yaşanmıştır.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Kale yanı, Kayseri  
  Kadınlar çarşısı girişi  
   
  Kapalı çarşı  
   
  Kapalı çarşı  
   
   
  Patates hasatı  
  Kayseri-Kuruköprü Köyü  
  İncesu'da pekmez yapımı  
  Develi- Köseler köyü patates hasatı  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<