Yazılı Tablet (Kültepe/Kayseri)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Büyük Deha: Mimar Koca Sinan  
Osmanlı İmparatorluğu'nda Sinan'ı "Mimarbaşı" olmaya kadar götüren yol marangozluktan başlayıp, acemioğlanlarının "Yayabaşılığı"ndan geçen yoldur ki; bir tasarımcı ve bir mimar olarak yetişmesinde, İran'dan Dalmaçya'ya kadar sayısız ülkeyi gezmesi etkili olmuştur. "Ustalık eserim" dediği Edirne'deki Selimiye Camii ile mimari sınırları zorlayan Koca Sinan, sadece yaşadığı dönemde değil, günümüzde de gerçek bir "dahi" olarak kabul edilmektedir.
Büyük Deha: Mimar Koca Sinan
Mimar Sinan'ın, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğduğu bilinmektedir. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a geldiği söylenmektedir. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için Mimar Sinan iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazanmış, İran seferinden dönüşünde ise kendisine Yeniçeri Ocağı'nda itibarı yüksek olan "Hasekilik" rütbesi verilmiştir. 1537'de Korfu, Pulya ve 1538'de Moldavya seferlerine katılan Sinan, 1538 yılında "Hassa Baş Mimarı" olmuştur.

Mimar Sinan’ın mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep’te Husreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesi'dir. Halep’teki Hüsreviye Külliyesi'nde "tek kubbeli cami" tarzı ile bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekanlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa’daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi kısımlar da bulunmaktadır. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde renkli taş kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami, diğer kısımlardan tamamen ayrıdır.

Büyük Deha: Mimar Koca Sinan

Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve Külliyesi'dir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, bu dönemden sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir.

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle "kalfalık dönemi"nde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, seksen yaşında iken yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye Camii’dir (1575).

Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraşmış, Zaman zaman eskil eserleri de restore etmiştir. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcayan Sina, 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak, çevresine takviyeli duvarlar yapmış ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağlamıştır. Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması görevini de başarıyla uygulayan Sinan, Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkanların yıkımını sağlamıştır.

İstanbul caddelerinin genişliği, evlerin yapımı ve lağımların bağlanmasıyla da uğraşan Mimar Sinan, sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekerek, bu hususta bir de ferman yayınlatmıştır. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul’un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi ve sokakların genişletilmesine dair çabaları, onun öngörüsünü yansıtan ilgi çekici bir özelliktir.

Mimar Sinan hayatı boyunca 87 cami, 48 mescit, 59 medrese, 11 darul-kurra (Kur'an Okulu), 23 türbe, 14 imaret, 4 darüşşifa (hastane), 7 su yolu, 9 köprü, 18 kervansaray, 42 saray, 12 mahzen ve 49 hamam olmak üzere birçok eser yaratmıştır. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü şöyledir: Elfakiru Hakir Ser Mimaranı Hassa.

Mimar Sina'ın eserlerinin bir kısmı İstanbul’dadır. 1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbede mefdundur.

Beyaz taşlı sade bir yapı olan Mimar Sinan Türbesi, İstanbul Müftülüğü'nün sütunlu kapısının karşısındadır.

Mimar Sinan'ın Tüm Eserleri

Ali Paşa Kervansarayı, Arakiyeci Ahmed Çelebi (Meşeli) Mescidi, Arpacıbaşı Mescidi, Atik Valide (Nurbanu) Sultan Camii, Atmeydanı (İbrahim Paşa) sarayı, Bali Paşa Camii, Barbaros Hayrettin Paşa (Çinili) Hamamı, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Çavuşbaşı Camii, Çivizadekızı Mescidi (Çavuş Camii), Damat Ferhat Paşa Camii, Davutağa Mescidi (Sarayağası Cami), Defterdar Mahmut Çelebi Mescidi, Defterdar Mustafa Paşa Camii (Edirne), Dere (Akarçeşme-Çömlekçiler) Hamamı, Evvelbent (Paşadere Kemeri), Ferruh Kethuda (Balat) Camii, Gazi İskender Paşa Cami, Gazi İskender Paşa Türbesi, Güzelce (Gözlüce) Kemer, Güzelce Kasımpaşa Camii, Hacı Evhad Camii, Hacı Paşa Türbesi, Hadım İbrahim Paşa Cami, Hadım İbrahim Paşa Türbesi, Haseki Hürrem Sultan (Ayasofya) Hamamı, Haseki Hürrem Sultan Camii, Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası, Haseki Hürrem Sultan Medresesi, Haseki Hürrem Sultan Türbesi, Havzı Kebir (Başhavuz), Hürrem Çavuş Camii, Hüsrev Kethuda (Belediye) Hamamı, Hüsrev Kethuda (Ortaköy) Hamamı, Hüsrev Kethuda Darülkurrası, Hüsrev Paşa Türbesi, Kapıağası (Haramidere) Köprüsü, Kapıağası (Mahmut Ağa) Camii, Kapıağası Cafer Ağa (Soğukkuyu) Medresesi, Kara Ahmet Paşa Camii, Kara Ahmet Paşa Medresesi, Kara Ahmet Paşa Türbesi, Karagümrük Emir Ali Çelebi Mescidi (Derviş Ali Camii), Kaysunizade Mescidi, Kılıç Ali Paşa (Tophane) Hamamı, Kılıç Ali Paşa Camii, Kılıç Ali Paşa Türbesi, Kiremitçi Ahmet Çelebi Mescidi, Kovuk (Eğri) Kemer, Mağlova (Moğolağa) Kemeri, Mehmet Ağa Camii, Mehmet Ağa Türbesi, Merkez Efendi Hamamı, Mesih Mehmet Paşa Camii, Mesih Mehmet Paşa Türbesi, Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı), Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar), Mihrimah Sultan Hamamı, Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar), Mimarbaşı Sinan Ağa (Mimar Sinan) Mescidi, Molla Çelebi (Fındıklı) Camii, Nişancı Mehmet Bey Medresesi, Nişancı Mehmet Paşa Camii, Nişancı Mehmet Paşa Türbesi, Nişancı Mustafa Paşa Camii, Pertev Paşa Türbesi, Piyale Paşa (Tersane) Camii, Rüstem Paşa Camii, Rüstem Paşa Camii (Tekirdağ), Rüstem Paşa Kervansarayı (Cebeci Hanı), Rüstem Paşa Kervansarayı (Edirne), Rüstem Paşa Medresesi, Rüstem Paşa Medresesi (Tekirdağ), Semiz (Cedit) Ali Paşa Camii (Babaeski), Semiz Ali Paşa Medresesi, Sinan Paşa (Beşiktaş) Camii, Siyavuş Paşa Evladı Türbesi, Sokollu Mehmet Paşa (Azapkapı) Camii, Sokollu Mehmet Paşa (Kasım Paşa) Camii (Havsa), Sokollu Mehmet Paşa (Kasım Paşa) Hamamı (Havsa), Sokollu Mehmet Paşa (Sokollu) Mescidi, Sokollu Mehmet Paşa Camii (Kadırga), Sokollu Mehmet Paşa Camii (Lüleburgaz), Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası, Sokollu Mehmet Paşa Hamamı (Edirne), Sokollu Mehmet Paşa Hamamı (Lüleburgaz), Sokollu Mehmet Paşa Kervansarayı (Lüleburgaz), Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü (Alpullu), Sokollu Mehmet Paşa Medresesi (Eyüp), Sokollu Mehmet Paşa Medresesi (Kadırga), Sokollu Mehmet Paşa Medresesi (Lüleburgaz), Sokollu Mehmet Paşa Tekkesi, Sokollu Mehmet Paşa Türbesi, Sultan Selim (Selimiye) Camii (Edirne), Sultan Selim Darülhadisi (Edirne), Sultan Selim Darülkurrası (Edirne), Sultan Süleyman (Abu's Suud Efendi) Darülhadisi, Sultan Süleyman (Büyükçekmece) Köprüsü, Sultan Süleyman (Dökmeciler) Hamamı, Sultan Süleyman (Silivri) Köprüsü, Sultan Süleyman (Süleymaniye) Camii, Sultan Süleyman (Süleymaniye) Medresesi (Evvel), Sultan Süleyman (Süleymaniye) Medresesi (Rabi), Sultan Süleyman Kervansarayı (Büyükçekmece), Sultan Süleyman Türbesi, Süleyman Subaşı Mescidi (Münzevi Cami), Şah Huban Hatun Türbesi, Şah Sultan Camii, Şehzade Cihangir Camii, Şehzade Mehmet Camii, Şehzade Mehmet İmareti, Şehzade Mehmet Medresesi, Şehzade Mehmet Tabhanesi, Şehzade Mehmet Türbesi, Şemsi Ahmet Paşa Camii, Şemsi Ahmet Paşa Medresesi, Şemsi Ahmet Paşa Türbesi, Taşlık Mahmut Paşa Camii, Tophane (Kurşunlu) Mahzeni, Turşucuzade Hüseyin Çelebi Camii, Uzun Kemer, Üçbaş (Nurettin Hamza) Mescidi, Valide Sultan (Ayakapı) Hamamı, Yahya Efendi Türbesi, Yahya Kethuda Mescidi (Yahya Kahya Camii), Yunus Bey Camii, Yunus Bey Medresesi, Zal Mahmut Paşa Camii, Zal Mahmut Paşa Medresesi, Zal Mahmut Paşa Türbesi.
Mimar Sinan Evi

Mimar Sinan'ın, Kayseri'nin Ağırnas kasabasında bulunan doğduğu ev Kültür Bakanlığı'nın katkıları ve Ağırnas Belediyesi işbirliğiyle restore edilerek bir "müze ev" şeklinde düzenlenmiştir. Mimar Sinan'ın 419. ölüm yıldönümü olan Nisan 2007'de tamamlanarak ziyarete açılan Mimar Sinan Evi'nde etnoğrafik eserlerin yanı sıra, Mimar Sinan'ın eserlerine ait resim ve fotoğraflar da sergilenmektedir.

Mimar Sinan Evi olarak düzenlenen yapının yeraltında kalan kısmında bulunan ve uzun koridorlarla birbirine bağlanan mağara şeklindeki eski yaşam alanları da oldukça ilgi çekicidir. İçiçe geçmiş biçimde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan ve Mimar Sinan Evi ile birlikte ziyaret edilebilen bu bölümdeki kültürlerarası birliktelik ziyaretçilerde bambaşka bir etki yaratmaktadır.

Yöreye has taş ustalığının ve mimari özelliklerinin güzel bir örneği olan Mimar Sinan Evi'ni ziyaret ederek yüzyıllar öncesi yaşam şartlarına tanık olabilir, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sentezini belirgin şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Mimar Sinan Evi İrtibat Bilgileri

Ağırnas Belediye Başkanlığı Tel: (0322) 293 21 95
Ağırnas Belediye Başkanlığı Rehberi: Ahmet Bektaş Tel: (0538) 714 03 54

Mimar Sinan ve eserleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere
aşağıdaki web sitelerinden ulaşabilirsiniz:


www.selimiyecamii.com
www.sinanasaygi.com
www.cekulvakfi.org.tr
WWW.ATELIERCREART.COM WEB SİTESİNİ ZİYARET ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Mimar Sinan'ın doğduğu ev (Ağırnas/Kayseri)  
  Ağırnas Belediye binasının önünde bulunan Mimar Sinan heykeli (Ağırnas/Kayseri)  
  Ağırnas Belediye binasının önünde bulunan Mimar Sinan heykeli (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın imzası (Ağırnas Belediyesi/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın doğduğu ev (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın doğduğu ev (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın doğduğu ev (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın doğduğu ev (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan Evi'nin alt kısmına oyulmuş eski yaşam alanları (Ağırnas/Kayseri)  
  Yeraltındaki eski yaşam alanlarının üç kemerli sütunları (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın doğduğu ev (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın doğduğu ev (Ağırnas/Kayseri)  
  Mimar Sinan'ın ustalık eseri: Selimiye Camii (Edirne)  
  Mimar Sinan'ın ustalık eseri: Selimiye Camii (Edirne)  
  Mimar Sinan'ın ustalık eseri: Selimiye Camii (Edirne)  
  Kendi adını taşıyan parkta bulunan Mimar Sinan Heykeli (Kayseri)  
   
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<